Psykolog och psykoterapeut i Stockholm

 

Psykolog Stockholm, Psykoterapeut Stockholm | Psykolog.nu

Psykolog Nu Sverige AB erbjuder kvalificerad psykoterapi (KBT) för en rad olika besvär, och handledning av arbetsgrupper i Stockholm. Alla behandlingsinsatser och handledning utförs av legitimerad psykolog & psykoterapeut. Arbetssättet utgår ifrån evidensbaserade metoder och har en hög grad av individuell/situationell anpassning.

Välkommen!

Psykoterapi (KBT) med leg psykolog & leg psykoterapeut i Stockholm

Psykoterapi, då framför allt kognitiv beteendeterapi, har visat sig vara effektiv vid en rad olika psykiska besvär. KBT utgår ifrån relationen mellan tankar, känslor och beteenden för att skapa en fungerande handlingsplan så att man successivt kan lära sig att hantera de specifika hinder som påverkar livskvaliteten negativt.

De psykologiska behandlingsmodellerna som KBT utgår ifrån är emellertid inte hundraprocentiga. I övergången från forskningsresultat till klinisk praktik är det sålunda viktigt att behandlingsmodellerna och uppläggen anpassas till klientens specifika förutsättningar.

Vi erbjuder KBT-behandling som leds av legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut i Stockholm för att tillförsäkra patientsäkerhet och kvalitet. Behandlingsområdena omfattar bl.a.:
 

Vi erbjuder såväl individuella behandlingar som gruppterapier med målsättningen att alltid erbjuda en relevant och kostnadseffektiv behandling.

Alla behandlingskontakter genomförs utifrån en noggrann individuell problemanalys där klientens målsättningar styr såväl upplägget som innehållet!

Läs mer här!

Vad klienterna säger


I samband med en omorganisation hamnade jag på en enhet där arbetstempot var uppskruvat. Arbetsklimatet präglades av en hård konkurrens och det var mycket skitsnack bakom ryggen på varandra. Jag rycktes med i det där och allting kom att handla om arbetet. Jag jobbade över, tag med mig jobbet hem och fick allt svårare att sova på nätterna. Behandlingen gav mig redskapen att hantera dels de kroppsliga symptomen på stress, dels hur jag skulle förhålla mig till de yttre och inre kraven för att inte köra in i väggen igen.

Patrik, 28 år

Jag har alltid haft svårt att orientera mig i sociala sammanhang. När jag fick diagnosen Asperger förklarade den en hel del men samtidigt så stod jag kvar på samma punkt när det gällde frågan om vad jag skulle göra åt mina svårigheter i sociala sammanhang. Den behandling jag fick gav mig dels en struktur för hur jag skulle interagera med andra, dels en normalisering rörande mina egna ingångar. Det kändes befriande att inte hela tiden försöka gissa sig till vad andra förväntade sig av mig utan mera utgå ifrån den person jag tyckte att jag var och som jag ville vara!

Karl, 37 år

Det som jag vill mest av allt är att stå på scen. Scenskräcken kan dock av och till få mig att bli helt blockerad. Jag får tunnelseende, svettas ymnigt och har svårt att andas ibland. Det värsta är ändå den här anspänningen jag känner inför ett framträdande. Jag vet att jag vill och att jag kan, men lik förbannat sticker tankarna, känslorna och kroppen iväg. Behandlingen hjälpte mig att hantera ångestsymptomen men satte också fingret på det som kanske var den egentliga orsaken: mina egna krav på mig själv och hur jag aldrig egentligen var nöjd med någonting jag gjorde.

Aram, 24 år


Handledning av arbetsgrupper

Vi erbjuder en behovsanpassad handledning av arbetsgrupper och chefer. Betoningen ligger på kommunikation, synliggörande av grupprocesser, färdighetsträning i positiv förstärkning och tydliggörande av de individuella och kollektiva målen för arbetsprestationen.

Målsättningen är att lyfta arbetsgruppens engagemang för varandra och för det arbete som ska utföras, genom att identifiera och lyfta den gemensamma kompetensen och stärka arbetsgemenskapen.

Handledningens upplägg som innehåll anpassas helt efter gruppens behov och målsättningar. Alla handledningsuppdrag inleds därför med en noggrann behovsinventering och gemensam målformulering.

Handledningen vänder sig till arbetsgrupper och chefer inom olika verksamheter. Alla handledningskontakter leds av en erfaren legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Bland tidigare och aktuella uppdrag finns:
 

  • Stockholms stad
  • Botkyrka kommun
  • Stockholms läns landsting
  • Södertälje kommun
  • Sigtuna kommun
  • Östermalms stadsdelsförvaltning
  • Stockholms stadsmission

Läs mer här!
Återkoppling från handledningsgrupperna


Handledningen har varit nyttigt för vårt fortsatta arbete med att se över vår arbetssituation och utvecklas i vår yrkesroll.

Malin

Vi har tidigare i arbetsgruppen haft problem med konflikter om småsaker. Det var mycket prat bakom ryggen och man kände sig sällan en trygghet i gruppen. I handledningen har vi fått jobba konkret med hur vi kommunicerar med varandra och det har verkligen fått oss samarbeta bättre!

Eva

Det har varit givande att jobba med grupprocesser och vår arbetsgrupp har fått såväl struktur som inspiration att fördjupa vårt samarbete.

Thomas


Senaste nytt