Psykolog och psykoterapeut i Stockholm

 

Psykolog Stockholm, Psykoterapeut Stockholm | Psykolog.nu

Psykolog Nu Sverige AB erbjuder kvalificerad psykoterapi (KBT) för en rad olika besvär, och handledning av arbetsgrupper i Stockholm. Alla behandlingsinsatser och handledning utförs av legitimerad psykolog & psykoterapeut. Arbetssättet utgår ifrån evidensbaserade metoder och har en hög grad av individuell/situationell anpassning.

Välkommen!

Psykoterapi (KBT) med leg psykolog & leg psykoterapeut i Stockholm

Psykoterapi, då framför allt kognitiv beteendeterapi, har visat sig vara effektiv vid en rad olika psykiska besvär. KBT utgår ifrån relationen mellan tankar, känslor och beteenden för att skapa en fungerande handlingsplan så att man successivt kan lära sig att hantera de specifika hinder som påverkar livskvaliteten negativt.

De psykologiska behandlingsmodellerna som KBT utgår ifrån är emellertid inte hundraprocentiga. I övergången från forskningsresultat till klinisk praktik är det sålunda viktigt att behandlingsmodellerna och uppläggen anpassas till klientens specifika förutsättningar.

Vi erbjuder KBT-behandling som leds av legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut i Stockholm för att tillförsäkra patientsäkerhet och kvalitet. Behandlingsområdena omfattar bl.a.:
 

Vi erbjuder såväl individuella behandlingar som gruppterapier med målsättningen att alltid erbjuda en relevant och kostnadseffektiv behandling.

Alla behandlingskontakter genomförs utifrån en noggrann individuell problemanalys där klientens målsättningar styr såväl upplägget som innehållet!

Läs mer här!

Vad klienterna säger


Jag har alltid haft svårt att orientera mig i sociala sammanhang. När jag fick diagnosen Asperger förklarade den en hel del men samtidigt så stod jag kvar på samma punkt när det gällde frågan om vad jag skulle göra åt mina svårigheter i sociala sammanhang. Den behandling jag fick gav mig dels en struktur för hur jag skulle interagera med andra, dels en normalisering rörande mina egna ingångar. Det kändes befriande att inte hela tiden försöka gissa sig till vad andra förväntade sig av mig utan mera utgå ifrån den person jag tyckte att jag var och som jag ville vara!

Karl, 37 år

I samband med en skilsmässa hamnade jag emellertid en depression som jag inte kunde ta mig ur på egen hand. Det kom att påverka såväl arbetet som privatlivet, och i min håglöshet orkade jag inte göra någonting. Tack vare den behandling jag har fått har jag kunnat återgå till en fungerande struktur även om det fortfarande är mycket jag behöver bearbeta emotionellt. Vardagen fungerar och det räcker faktiskt ganska långt för att jag ska kunna se på morgondagen med tillförsikt.

Anders, 37 år

Jag har alltid haft svårt med tentaångest. När jag började mina universitetsstudier gick det hela överstyr. Jag kunde inte längre kontrollera min förväntansångest och kunde ligga vaken av oro flera nätter i rad. Väl på tentan fick jag mer eller mindre panikattacker och rusade som allt som oftast därifrån gråtande och skamsen. Behandlingen hjälpte mig att sätta ångesten i ett förståeligt sammanhang och fokusera min medvetna uppmärksamhet på de saker jag villa uppnå istället för det som jag var rädd för att misslyckas med. Nu har jag äntligen slutfört min utbildning och trivs utmärkt på mitt första arbete!

Erica, 25 år


Handledning av arbetsgrupper

Vi erbjuder en behovsanpassad handledning av arbetsgrupper och chefer. Betoningen ligger på kommunikation, synliggörande av grupprocesser, färdighetsträning i positiv förstärkning och tydliggörande av de individuella och kollektiva målen för arbetsprestationen.

Målsättningen är att lyfta arbetsgruppens engagemang för varandra och för det arbete som ska utföras, genom att identifiera och lyfta den gemensamma kompetensen och stärka arbetsgemenskapen.

Handledningens upplägg som innehåll anpassas helt efter gruppens behov och målsättningar. Alla handledningsuppdrag inleds därför med en noggrann behovsinventering och gemensam målformulering.

Handledningen vänder sig till arbetsgrupper och chefer inom olika verksamheter. Alla handledningskontakter leds av en erfaren legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Bland tidigare och aktuella uppdrag finns:
 

  • Stockholms stad
  • Botkyrka kommun
  • Stockholms läns landsting
  • Södertälje kommun
  • Sigtuna kommun
  • Östermalms stadsdelsförvaltning
  • Stockholms stadsmission

Läs mer här!
Återkoppling från handledningsgrupperna


Vi har tidigare i arbetsgruppen haft problem med konflikter om småsaker. Det var mycket prat bakom ryggen och man kände sig sällan en trygghet i gruppen. I handledningen har vi fått jobba konkret med hur vi kommunicerar med varandra och det har verkligen fått oss samarbeta bättre!

Eva

Vi har ofta en svår arbetssituation med krävande klienter. Handledningen har betytt mycket för att hjälpa oss att tydliggöra vår egen professionalitet och hitta en rimlig balans mellan inre och yttre krav.

Fredrik

Arbetet är ofta väldigt stressigt och kravfyllt. Det är många svåra ärenden som man ska tampas med. Handledningen har verkligen varit till stor hjälp för oss att verkligen ta tag i det som vi måste jobba med.

Helen


Senaste nytt