Om Psykolog Nu Sverige AB

Företagspresentation

Företagspresentation: Psykolog Nu Sverige AB

PsykologNu Sverige AB Psykolog Nu Sverige AB är ett företag som erbjuder psykologisk behandling (psykoterapi) för en rad olika tillstånd, handledning för arbetsgrupper och utbildning inom psykologi i Stockholm. 

Bakom företaget står legitimerad psykolog & legitimerad psykoterapeut Hi-Young Kim, som har varit verksam sedan 2002. Han har tidigare arbetat inom såväl barn- som vuxenpsykiatri, och har även forskat inom klinisk psykologi (behandling av social fobi). Han har också stor erfarenhet av att handleda personalgrupper inom landstinget och kommunal verksamhet rörande psykoterapeutiskt arbete, socialt arbete och grupprocesser.

Verksamheten baseras på vetenskaplig kunskapsbildning, då framför allt kognitiv beteendeterapi och andra evidensbaserade metoder, men med betoning på ett stort gemensamt engagemang och respekt för individuella skillnader i förutsättningar och möjligheter.

Företagsuppgifter


Postadress:
Box 6289, 102 34 STOCKHOLM

Mottagning & Besöksadress:
Rådmansgatan 88, 113 29 Stockholm

Telefon/Mobil: 0707-336417

Bankgiro: 848-8793
Organisationsnummer: 556888-1592
Momsredovisningsnummer: SE556888159201
Godkänd för F-skatt


Ansvarig

Hi-Young Kim

Leg psykolog/Leg psykoterapeut

Hi-Young Kim är legitimerad psykolog och psykoterapeut, och har varit verksam sedan 2002. Tidigare verksam inom: Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Mittuniversitetet och Stockholms universitet.