Överkom dina sociala rädslor i sommar med rabatt!

överkom sociala rädslor

Jobba bort dina sociala rädslor i sommar med 20% rabatt!

Överkom dina sociala rädslor i sommar! Med rabattkoden ”SMR17” får du 20% rabatt på sessionspriser (ej sessionspaket) fram till 10/8 (gäller alla sessioner som bokas inom denna period)!

Den behandling vi erbjuder utgår ifrån KBT men har en specifik betoning på social anpassning och det som utgör dina resurser och styrkor, snarare än på att begränsa eller eliminera patologiska symptom. Behandlingsfokus läggs på salutogena aspekter, dvs. faktorer som befrämjar din sociala anpassning och sociala samhörighetskänsla.

Sociala rädslor är väldigt vanligt förekommande, och man behöver inte uppfylla diagnoskriterierna för att besvären ska få långtgående effekter. De kan uppträda i såväl prestationsinriktade som interpersonella sociala sammanhang.

Några exempel på sociala prestationssituationer som vanligtvis väcker sociala rädslor:
  • Hålla olika former av muntliga presentationer
  • Presentera sig inför en grupp av människor
  • Svara på frågor i gruppsammanhang
  • Gå på anställningsintervju
  • Ge uttryck för en avvikande åsikt i ett gruppsammanhang
Några exempel på sociala interpersonella situationer somn kan väcka social ångest:
  • Konversera/småprata med andra (bekanta/obekanta)
  • Prata/umgås med personer som man har en positiv bild av (och därför vill göra ett gott intryck på)
  • Gå på fester, middagar o.dyl
  • Hålla ögonkontakt
  • Hälsa på människor

Behandllingdproceduren

Behandlingsproceduren är rättram och består av:

Bedömningssamtal

Bedömningssamtalet omfattar c:a 90 min. Vid det samtalet har du möjlighet att berätta mer utförligt om de besvär du upplever i din vardag. Utifrån framkommen information får du vid samma tillfälle ett förslag till ett behandlingsupplägg som du kan fundera på hemmavid.

Identifiering av styrkor/resurser/målsättningar

Under denna fasen identifierar vi och konkretisera dina stykor och resurser i de relevanta sociala situationerna. Även om det ibland kan kännas svårt att föreställa sig att man har sådana aspekter när ångesten är så påtaglig, så är det en viktig omständighet för att behandlingen av sociala rädslor inte bara ska gå ut på att reducera det man inte vill ha utan även innefatta realisering av det man vill ha mer av.

Behandling

Detta behandlingssteg följer sedvanlig KBT-behandling av sociala rädslor och väver in sessioner med konkreta övningar i verkligheten. Målsättningen är att vi tillsammans ska etablera en ”arbetsmodell” som du känner tilltro till och som du kan utgå ifrån för att successivt lägga mer och mer betoning på den social anpassning du önskar.

Anmälan

Låter det intressant? Använd anmälningsformuläret nedan!

Glöm inte att ange rabattkoden ”SMR17”

Överkom dina sociala rädslor i sommar med rabatt!

Av Hi-Young Kim Besök författarens webbsajt

Leg psykolog & leg psykoterapeut. Arbetat som psykolog sedan 2002. Forskat kring behandling av social fobi.