Psykoterapi

Psykoterapi – KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Behandling av social fobi med psykoterapi


KBT-behandling av social fobi
 
Social fobi handlar om en irrationell rädsla för att göra bort sig och/eller värderas negativt i sociala sammanhang. Med tanke på den betydelse som det sociala livet har för oss, kan den ha en påtaglig negativ påverkan på vår konkreta livskvalitet.

Vi erbjuder evidensbaserad psykoterapi utifrån KBT för olika former av social fobi inkl.:

 • Specifik social fobi inkl. undergrupper som svårigheter att tala inför grupper (talängslan)
 • Generaliserad social fobi där rädslan omfattar de flesta sociala sammanhang

Vi erbjuder även en helt en ny form av gruppterapi som fokuserar på sociala relationer, socialt engagemang och som tar hänsyn till de varierande förutsättningar som kan förekomma hos olika klienter.

Individuell behandling

Våga prata inför andra

Vad klienterna säger


Jag har länge haft svårt att vara mig själv i sociala sammanhang. Tack vare behandlingen kan jag nu gå in i liknande situationer med en helt annan trygghet och fokusering.

Eva, 34 år


Klientutvärdering: behandling vid social fobi   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den psykoterapi du har fått?”
   ”2.Har psykoterapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den psykoterapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. 2014-01-15.Behandling av prestationsångest

 

KBT-behandling av prestationsångest  

Prestationsångest handlar ofta om en rädsla för att man på ett eller annat sätt inte ska lyckas leva upp till sina egna eller andras förväntningar i en prestationssituation. Den kan göra sig gällande i många olika situationer:

 • Tentamen
 • Konstnärliga prestationssammanhang
 • Idrottsliga prestationssammanhang
 • Intima situationer

En långvarig episod av prestationsångest kan, som vid alla former av ångestreaktioner, ha en negativ påverkan på den faktiska prestationen men huruvida man upplever prestationsångest eller inte behöver inte alls vara en konsekvens av tidigare misslyckanden och/eller existerande färdighetsbrister. Påfallande ofta kan man uppleva prestationsångest även om man regelmässigt presterar väl rent objektivt. Detta belyser en av de paradoxerna som kännetecknar tillståndet där det inte sällan finns en diskrepans mellan den faktiska prestationen och den egna värderingen av prestationen.

Vi erbjuder en evidensbaserad och individanpassad psykoterapi utifrån KBT för prestationsångest med fokus på:

 • Konkret målfokusering
 • Identifiering av förekommande processer (såsom förväntansångest) för att kunna antecipera dessa på ett relevant sätt
 • Kombination av kognitiva, beteendemässiga och emotionella strategier för att skifta fokus från icke-viljemässiga processer till sådana processer som ligger inom viljemässig kontroll

Allt för att överkomma existerande hinder och skapa förutsättningar för att maximera prestationen.

Behandling av prestationsångest

Vad klienterna säger


Det som jag vill mest av allt är att stå på scen. Scenskräcken kan dock av och till få mig att bli helt blockerad. Jag får tunnelseende, svettas ymnigt och har svårt att andas ibland. Det värsta är ändå den här anspänningen jag känner inför ett framträdande. Jag vet att jag vill och att jag kan, men lik förbannat sticker tankarna, känslorna och kroppen iväg. Behandlingen hjälpte mig att hantera ångestsymptomen men satte också fingret på det som kanske var den egentliga orsaken: mina egna krav på mig själv och hur jag aldrig egentligen var nöjd med någonting jag gjorde.

Aram, 24 år


Klientutvärdering: behandling av prestationsångest   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den psykoterapi du har fått?”
   ”2.Har psykoterapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den psykoterapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. 2014-01-15.Behandling av depressionsproblem

 

Behandling av depressionsproblem
 

Att vara nedstämd eller deprimerad är en vanlig emotionell reaktion när vi möter hinder av olika slag i vår vardag som vi har svårt att överkomma. När den övergår till en klinisk signifikant depression kan den ha en påtaglig påverkan på i stort sett alla livets domäner. Tankar och känslor urlakas på deras kvalitativa aspekter och vecklas in i ett negativt ältande som maler på, och förhindrar en mer aktiv och funktionell problemlösning. Med ackumulerad effekt kan en klinisk depression ha allvarliga konsekvenser.

Vi erbjuder en evidensbaserad och individanpassad psykoterapi för lätt och moderat klinisk depression med fokus på beteendeaktivering och konkretiserande av meningsbärande aspekter i tillvaron.

Behandling av depression

Vad klienterna säger


I samband med en skilsmässa hamnade jag emellertid en depression som jag inte kunde ta mig ur på egen hand. Det kom att påverka såväl arbetet som privatlivet, och i min håglöshet orkade jag inte göra någonting. Tack vare den behandling jag har fått har jag kunnat återgå till en fungerande struktur även om det fortfarande är mycket jag behöver bearbeta emotionellt. Vardagen fungerar och det räcker faktiskt ganska långt för att jag ska kunna se på morgondagen med tillförsikt.

Anders, 37 år


Klientutvärdering: behandling av depression   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den psykoterapi du har fått?”
   ”2.Har psykoterapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den psykoterapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. 2014-01-15.Social anpassning vid Asperger syndrom

 

Social anpassning vid underliggande Asperger
 

Ett vanligt förekommande problem vid underliggande Asperger syndrom är att man kan ha svårt att orientera sig i det sociala livet. För många personer med underliggande Asperger kan det vara svårt att avkoda den sociala interaktionen. Det kan t.ex. handla om en svårighet för att tolka icke-verbala signaler som ansiktsuttryck och kroppsspråk till att inte riktigt hänga med i det virrvarr av manifesta och icke-manifesta budskap som kännetecknar den sociala interaktionen.

Vi erbjuder en psykoterapi utifrån KBT där vi tillsammans konkretiserar en funktionell karta för den sociala interaktionen!

Behandling av social anpassning vid Asperger

Vad klienterna säger


Jag har alltid trott att jag gjorde massor med fel i sociala sammanhang. Jag tänkte hela tiden på vad andra egentligen förväntade sig av mig. Med hjälp av behandlingen kunde jag istället lägga fokus på hur jag själv skulle gå tillväga för att ge uttryck för de egenskaper och förmågor som jag ville ge uttryck för. Det blev liksom en helt annan ingång som var mycket lättare att följa för mig.

Erik, 39 år


Klientutvärdering: behandling av social anpassning   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den psykoterapi du har fått?”
   ”2.Har terapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den psykoterapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. 2014-01-15.Parterapi

 

Parterapi
 

Att finna någon och tillsammans med denne skapa en gemensam tillvaro utgör en viktig målsättning för många av oss. Tvåsamheten innebär dock sina egna utmaningar när vardagen väl infinner sig. Den röda tråden i den gemensamma tillvaron kan tappas bort på fler än ett sätt, och den kommunikation som kan stärka och vitalisera relationen kan ibland präglas av missförstånd.

Vi erbjuder en parterapi som utgår ifrån evidensbaserade behandlingsmodeller och som anpassas till de specifika förutsättningar och behov som gäller för just er relation.
 

Parterapi

Vad klienterna säger


Jag och min sambo kunde inte längre prata med varandra utan att börja gräla. Det var som om varje liten bagetell blev en förevändning för oss att dra fram allt som vi inte var nöjda med hos varandra. Parterapin hjälpte oss att identifiera våra egna utgångspunkter och hitta tillbaka till det som vi vill vara för varandra!

Annette, 29 år


Klientutvärdering på erhållen parterapi   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den psykoterapi du har fått?”
   ”2.Har psykoterapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den psykoterapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. 2014-01-15.Behandling av stressproblem

 

Behandling av stress
 

Stress utgör på sätt och vis en naturlig del av vår vardag. Bristen på tid, begränsande möjligheter att påverka existerande förutsättningar, och våra egna inre krav kan leda till att skapa en livssituation där den akuta stressupplevelsen kan övergå i en mer kronisk stressproblematik som kan få långtgående negativa effekter.

Vi erbjuder en psykoterapi som utgår ifrån KBT och relaterade metoder som t.ex. mindfulness, och där behandlingsupplägget anpassas till just dina förutsättningar och behov.
 

Behandling av stress

Vad klienterna säger


I samband med en omorganisation hamnade jag på en enhet där arbetstempot var uppskruvat. Arbetsklimatet präglades av en hård konkurrens och det var mycket skitsnack bakom ryggen på varandra. Jag rycktes med i det där och allting kom att handla om arbetet. Jag jobbade över, tag med mig jobbet hem och fick allt svårare att sova på nätterna. Behandlingen gav mig redskapen att hantera dels de kroppsliga symptomen på stress, dels hur jag skulle förhålla mig till de yttre och inre kraven för att inte köra in i väggen igen.

Patrik, 28 år


Klientutvärdering på erhållen behandling av stress   ”1.Hur bedömer du kvalitén på den psykoterapi du har fått?”
   ”2.Har psykoterapin hjälpt dig att hantera dina problem på ett bättre sätt?”
   ”3.Totalt sett, hur tillfredsställd är du med den psykoterapi du har fått?”
   Not: Client Satisfaction Questionnaire. 100% utgör maximalt resultat. 2014-01-15.
Har du andra besvär? Kontakta oss för ett behandlingsförslag!