Sänkta priser på psykoterapi

Sänkta priser på psykoterapi

Nu sänker vi priserna ytterligare på psykoterapi! Spar upptill 25% på sessionspaket med full återbetalningsgaranti!

Sänkta priser på psykoterapi vid förköp av sessionspaket!

Sänkta priser på behandling

Nu sänker vi priserna så att du som klient får ännu större rabatt på sessionspaket jämfört med enskilda sessioner. Med sessionspaket 5 får du nu 20 % rabatt medan du med sessionspaket 10 får hela 25 % rabatt jämfört med ordinarie sessionspris!

Rabatt för studenter

Om du är student och uppbär studiemedel, har du fortfarande upptill 25% studentrabatt på ordinarie priser på sessionspaket! Det innebär 3520 kr för sessionspaket 5 (20% rabatt), och 6200 kr för sessionspaket 10 (25% rabatt)!

Återbetalningsgaranti

Återbetalningsgaranti gäller när man köper Sessionspaket 5 eller Sessionspaket 10. Den innebär att återstående sessioner återbetalas om du skulle avsluta behandlingen innan du har utnyttjat alla dina förköpta sessioner. Återbetalningen sker utifrån den ordinarie prislistan, dvs. utan den rabatt som har getts vid förköpet av sessionspaketet.

Exempel:
Du förköper Sessionspaket 10 för 8250 kr (25 % rabatt jämfört med löpande betalning). Av olika anledningar bestämmer du dig för att avbryta behandlingen efter 6 sessioner.

Återbetalningen sker då med 1650:- (8250 kr – 6 x 1100 kr som är ordinarie pris för enskilda sessioner).

Läs mer om priserna!

Anmäl dig till behandling!

Sänkta priser på psykoterapi

Av Hi-Young Kim Besök författarens webbsajt

Leg psykolog & leg psykoterapeut. Arbetat som psykolog sedan 2002. Forskat kring behandling av social fobi.