Hur nöjd är du med er parrelation?

Parterapi | Psykolog.nu

Hur nöjd är du med er gemensamma parrelation?

Lever du i en parrelation? Hur pass nöjd är du med ert gemensamma liv? Parrelationer betyder generellt sett mycket för oss. Likaväl som den kan utgöra ett viktigt fundament i våra liv som bereder oss mycket glädje och en fast punkt i tillvaron, kan parrelationen också skapa missförstånd, besvikelser och frustration. Att leva upp till sina egna och varandras förväntningar, att kommuniceras på rätt nivå och prioritera rätt i vardagens slitningar kan ibland vara en svår ekvation att lösa.

Vanligt med problem i parrelationer

Undersökningar visar att relationsproblem bland par är relativt vanliga. Bland gifta par uppskattas runt 20 % ha påtaliga relationsproblem. Skilsmässofrekvens ligger också på över 50 % i de flesta västerländska länder. Förekommande problem i parrelationen tenderar också påverka umgänget med familj och vänner på ett negativt sätt, påverka arbetet och med tiden leda till en ökad risk för andra former av hälsoproblem.

Gör ett partest med CSI-32 för att se hur nöjd du är med er parrelation!

CSI-32 eller Couples Satisfaction Index – 32 (Funke &Rogge, 2007) är ett väl utprövat självskattningsformulär som mäter i vilken utsträckning man är nöjd med den gemensamma parrelationen. Den korrelerar högt med andra liknande självskattningsmått och har också visat sig kunna diskriminera mellan par som har en dysfunktionell relation och par som har en mer funktionell relation.

Om du/ni har upplevt att er relation går lite på kryckor så kan det här vara en bra start för att se om ni behöver jobba mer aktivt tillsammans för att stärka er gemenskap!


Att tänka på när det gäller självskattningsformulär

Alla självskattningsformulärer ska betraktas som grova mått som ger indikationer om förekommande tillstånd. De resultat de förmedlar ska aldrig betraktas som entydiga sanningar eller diagnoser!

Jämför ditt resultat med existerande normgrupper, och bedöm sedan utifrån tillgänglig kvalitativ information om testresultatet avspeglar din faktiska upplevelse av er parrelation.


Partest: CSI-32 (Couples Satisfaction Index – 32; Funke & Rogge, 2007)

Hur nöjd är du med er parrelation?

Av Hi-Young Kim Besök författarens webbsajt

Leg psykolog & leg psykoterapeut. Arbetat som psykolog sedan 2002. Forskat kring behandling av social fobi.